Brak produktów w koszyku

Oficjalny sklep internetowy TREC NUTRITION
Zaloguj się lub utwórz konto

Ekspert Trec Nutrition odpowiada
+48 71 795 81 70

Złóż zamówienie telefonicznie
Pn-Pt: 10:00 - 18:00

Livechat

WYTRZYMAŁOŚĆ WAŻNIEJSZA NIŻ SIŁA

Wróć do listy

W tym artykule skupimy się na takich dyscyplinach, w których wysiłek ma charakter mieszany. Jak budować kondycję, aby pogodzić wytrzymałość i siłę?

 

Pojęcie wytrzymałości mięśniowej

Niezależnie od uprawianej dyscypliny sportowej możemy zdefiniować podobne cechy wpływające na osiąganie stałego postępu treningowego. Jedną z nich jest sprawność mięśniowa zawodnika (muscular fitness), którą Martens określa jako: „odpowiedni poziom siły, mocy, wytrzymałości, szybkości i gibkości, których wymaga sport; pamiętając o tym, że każda dziedzina sportu ma swoje swoiste wymogi”. Siła mięśniowa to jej maksymalny poziom uzyskiwany przez mięsień w pojedynczym wysiłku. Stanowi podstawę sprawności mięśniowej i wpływa na wytrzymałość, szybkość i moc. Zdolność tę można doskonalić poprzez podnoszenie ciężarów większych od tych, do jakich mięsień był przyzwyczajony. Wytrzymałość mięśniowa z kolei jest zdolnością mięśnia do wielokrotnego powtarzania skurczów lub do długotrwałego ich generowania poniżej siły maksymalnej.

 

Z pomocą powyższej definicji trudno jednoznacznie określić, czym tak naprawdę jest wytrzymałość mięśniowa. Dla jednego ciężarowca będzie to krytyczne kilka sekund walki z obciążeniem podnoszonym podczas rwania, dla drugiego liczba podciągnięć na drążku, a dla kolejnego długość utrzymania pozycji „plank“ z repertuaru ćwiczeń Pilatesa.

 

Najogólniej rzecz ujmując, wytrzymałość można określić jako zdolność do prowadzenia wysiłku fizycznego z określoną intensywnością, bez znacznego obniżenia jego skuteczności i z równoczesnym utrzymaniem zwiększonej odporności na zmęczenie. W głównej mierze zależy ona od wydolności organizmu – stanowi niejako jej biologiczną podstawę. Z kolei za wydolność ustroju odpowiada prawidłowe funkcjonowanie układów krążenia oraz oddechowego. Mają na nie wpływ czynniki, takie jak rodzaj energetyki wysiłku (procesy metaboliczne tlenowe lub beztlenowe), umiejętność usuwania produktów przemiany materii, sprawność procesów termoregulacyjnych oraz zdolność transportu substancji odżywczych i tlenu.

 

W związku z tym na wytrzymałość składają się zarówno wydolność, jak i osobnicze predyspozycje psychiczne. Zalicza się do nich przede wszystkim siłę woli, poziom motywacji oraz tolerancję na zmęczenie i odporność na ból.


Czym różni się siła od wytrzymałości? 

Siła mięśniowa jest efektem napięcia mięśni, co pozwala człowiekowi na swobodne poruszanie się w przestrzeni. Związane jest to z pokonywaniem sił grawitacji przez np. mięśnie posturalne: prostownik grzbietu, prosty brzucha, pośladkowy wielki czy czworogłowy uda. Jednak funkcja ta nie wydaje się jedyną, jeżeli chodzi o ludzki aparat mięśniowy, i z uwagi na to, że jest słabo kontrolowana genetycznie, wykazując znaczny stopień wytrenowania i adaptacji do zmiennych warunków środowiskowych, może być kształtowana i wykorzystywana do szerokiego spektrum zadań. Przykładowo, kształtowanie siły mięśniowej jest nieodzownie związane z hipertrofią włókien mięśniowych.

 

Wytrzymałość mięśniowa z kolei oznacza przełamywanie oporu grawitacyjnego przez czas dłuższy, niż ma to miejsce w przypadku siły mięśniowej, dla której najważniejszy jest sam skutek przeniesienia ciała z punktu A do punktu B, bez znaczenia czasowego wykonanej pracy.


Rodzaje wytrzymałości

Występuje wiele różnych podziałów wytrzymałości. Wynika to z tego, że podczas jakiejkolwiek aktywności fizycznej możemy ją przejawiać w odmienny sposób. W ramach podstawowego podziału pod uwagę bierze się między innymi ten ze względu na rodzaj zachodzących przemian energetycznych (wśród nich wytrzymałość tlenowa, beztlenowa lub mieszana – tlenowo-beztlenowa). Rodzaj pracy mięśniowej to kolejny wyznacznik wytrzymałości i na jego podstawie różnicujemy ją na statyczną, dynamiczną, globalną oraz lokalną. Możemy ją także uzależnić od rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej. W ten sposób scharakteryzujemy wytrzymałość siłową, szybkościową czy skocznościową. Jednym z ostatnich ogólnych kryteriów klasyfikująych ten parametr naszej kondycji jest czas trwania wysiłku. Na tej podstawie wytrzymałość dzielimy na sprinterską (do 15 s), szybkościową (15 s do 50 s), krótkiego czasu (50 s do 120 s), średniego czasu (2 min do 10 min), długiego czasu (10 min do 60 min) oraz maratońską (powyżej 60 min).

Jak widać, ten z pozoru prosty parametr charakteryzujący stopień naszego wytrenowania jest bardzo zróżnicowany i aby nie pogubić się w gąszczu informacji proponujemy najbardziej uniwersalną klasyfikację stosowaną od lat w sporcie wyczynowym. Na jej podstawie wytrzymałość możemy podzielić na:

 

Wytrzymałość ogólną

charakteryzowaną jako umiejętność kontynuowania przez długi czas dowolnego wysiłku fizycznego wykorzystującego wiele grup mięśniowych.

 


Wytrzymałość ukierunkowaną

która jest zdolnością cechującą się stopniowym przystosowywaniem organizmu do wykonywania konkretnego wysiłku fizycznego. Można do niej zaliczyć na przykład wytrzymałość biegową, pływacką oraz rzutową.Wytrzymałość specjalną

która wiąże się bezpośrednio z wytrzymałością ukierunkowaną i stanowi umiejętność wykonywania konkretnego dla danej dyscypliny sportu wysiłku fizycznego.


Wytrzymałość a sporty drużynowe

Jeżeli chodzi o wytrzymałość w sportach drużynowych, klasyfikacja wcale nie wydaje się łatwiejsza, bo zazwyczaj stanowi mieszankę ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej. W przypadku piłki nożnej, ręcznej czy koszykówki bardzo ważne będą wytrzymałość ogólna oraz specjalna. W gimnastyce i akrobatyce będą przeważały statyczna, siłowa oraz specjalna. Z tego też względu parametr ten należy poddać szczególnej uwadze ze strony metodyki wysiłku fizycznego, periodyzacji treningowej oraz aspektów dotyczących dietetyki i suplementacji, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.


W jakich dyscyplinach najkorzystniej jest pracować nad tym parametrem?

Kondycja jest miarą tego, jak efektywnie zawodnik może sprostać wymogom produkcji energii podczas wysiłku fizycznego. Zależy ona od wielu czynników, które są różne dla poszczególnych dyscyplin. Każdy sport wymaga odmiennych proporcji między siłą, mocą i wytrzymałością. Już nawet zmiana zasad podczas zawodów może na nie znacząco wpłynąć. Niektóre dyscypliny wymagają dużej siły generowanej w krótkim czasie, a inne wytrzymałości mięśni na stałym poziomie przez wiele minut. Zwiększenie wytrzymałości mięśniowej będzie miało istotny wpływ w większości uprawianych rodzajach sportu i raczej łatwiej będzie wymienić te, w których parametr ten nie ma aż istotnego znaczenia. Do tego rodzaju dyscyplin zaliczymy między innymi kulturystykę oraz trójbój siłowy, w których liczy się maksymalna siła mięśniowa, a nie wytrzymałość. Jednak w przypadku częściowego załamania mięśniowego może już ona odgrywać niebagatelną rolę. Podczas wykonywania martwego ciągu z maksymalnym ciężarem bardzo często w pewnej fazie ruchu koncentrycznego następuje załamanie mięśniowe. Wtedy niezwykle ważne staje się te kilka chwil, podczas których sportowiec może albo odłożyć ciężar, albo zaangażować inne grupy mięśni celem przełamania tego stanu. Zasadniczą kwestię wytrzymałość odgrywa w dyscyplinach drużynowych, takich jak football amerykański, rugby, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, oraz indywidualnych, takich jak crossfit, sporty walki, pływanie, kolarstwo czy triathlon.


Jakie techniki treningowe pozwalają wykształcić wytrzymałość siłową?

Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym to kluczowe zjawisko umożliwiające wytrenowanie pod daną dyscyplinę sportu. Cechą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest znaczna plastyczność, przejawiająca się zdolnością dostosowania się do zmian. Dlatego w procesie treningu dochodzi zarówno do modyfikacji cech skurczu, jak i biochemicznych tkanki mięśniowej w takim kierunku, by aktualnie wykonywana przez mięśnie praca realizowana była w sposób optymalny. Na przykład trening wytrzymałości wprowadza takie zmiany w czynności tkanki mięśniowej, które umożliwiają jej optymalną pracę w dłuższym czasie, ale adaptacja taka jednocześnie negatywnie wpływa na zdolność do wykonywania wysiłku o dużej intensywności. Z tego powodu lekkoatleta uprawiający biegi długodystansowe nie osiąga dobrych rezultatów na krótkich dystansach.


Transformacja włókien mięśniowych to bardzo dyskusyjna i interesująca kwestia. Czy w wyniku treningu prawdopodobna jest przemiana włókien jednego typu w inne? Wiemy, że możliwa jest ekspresja genu miozyny nowego typu (jedno z białek kurczliwych), zmiana poziomu aktywności enzymów decydujących o metabolizmie komórki mięśniowej oraz rozbudowa sieci naczyń kapilarnych w mięśniu. W wyniku tego jednostki ruchowe trenującej osoby modyfikują cechy skurczu. Zazwyczaj uznaje się, że zmiany te nie są wystarczająco głębokie, aby mówić o transformacji szybkokurczliwych włókien mięśniowych w wolnokurczliwe i odwrotnie. Po zaniechaniu treningu wytrzymałościowego wspomniane modyfikacje adaptacyjne cofają się, ale w kilka tygodni po jego zakończeniu przejściowo pojawia się w mięśniu bardzo znaczna liczba włókien typu IIb, co stwarza warunki do wyczynu o charakterze siłowym.


W wyniku regularnych ćwiczeń (treningu) nie zmienia się również procentowy udział włókien wolnokurczących się w mięśniu. Natomiast wielu autorów publikacji na ten temat uznaje, że głębokie modyfikacje cech włókien szybkokurczących się, wraz ze znaczną zmianą typu występującej w nich miozyny, pozwalają na określenie tych zmian jako ich transformacji. Przebiega ona przede wszystkim w kierunku przemiany włókna IIb (szybkokurczące się beztlenowe) do IIa (szybkokurczące się tlenowe) i odwrotnie. Trening wytrzymałościowy powoduje wzrost liczby włókien mięśniowych typu IIa kosztem zmniejszenia liczby tych typu IIb.


Z powyższej treści wynika, że idealnymi metodami ćwiczeń są te z większą liczbą powtórzeń (zazwyczaj powyżej 12) oraz długotrwałym napięciem statycznym mięśni (gimnastyka, pilates), a także wykazującymi adaptację mieszaną i wymuszanie zwiększenia tolerancji na zakwaszenie (crossfit). Oczywiście najlepiej jest połączyć wszystkie te techniki celem osiągnięcia wytrzymałości ogólnorozwojowej, chociażby ze względu na fakt, że wytrzymałość statyczna znacznie się różni od dynamicznej – można wykonać 300 „brzuszków“, ale utrzymanie stałego napięcia tej partii mięśni w pozycji „plank“ przez 90 sekund sprawia problemy.

 

Kiedy budować wytrzymałość siłową, aby jak najwięcej skorzystać w trakcie zawodów?

Aby zbudować wytrzymałość siłową, należy najpierw zadbać o odpowiednią bazę tlenową, co sprowadza się jednocześnie do zwiększenia aktywności enzymów tlenowych i beztlenowych oraz adaptacji układu ruchu w kierunku konwersji włókien IIb do IIa. Z tego względu należy odpowiednio rozpoczynać treningi od aktywności tlenowej i stopniowo wdrażać weń tę interwałową. Jest to krok stosowany w sportach typowo wytrzymałościowych takich jak biegi długodystansowe. W przypadku MMA czy innych dyscyplin walki często buduje się najpierw siłę mięśniową, a następnie pracuje nad dynamiką jej skurczów i potencjałem tlenowym, aby przy (względnie) maksymalnej sile być jak najbardziej dynamicznym i kondycyjnie zaprawionym. Jak widać, przygotowania kondycyjnego nie można uprościć do jednej drogi rozwoju. Każda dyscyplina rządzi się własnymi prawami.

 

Podsumowanie

Wytrzymałość stanowi jedną z podstawowych zdolności motorycznych ludzkiego organizmu. Mnogość jej form sprawia, że trudno jest ją jednoznacznie zdefiniować i zakwalifikować. W końcu jest wykorzystywana w sporcie wyczynowym w najróżniejszych przejawach, takich jak wytrzymałość siłowa, statyczna czy dynamiczna. W życiu codziennym także wykorzystujemy ten sprawnościowy parametr, na przykład gdy biegniemy do autobusu. Wysoki poziom wytrzymałości gwarantuje nam prawidłowe funkcjonowanie układu krążeniowo-oddechowego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż wytrzymałość zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania poszczególnych układów ludzkiego organizmu, ale również cech psychicznych i osobowościowych. Bardzo istotne jest, aby pamiętać, że wytrzymałość, tak jak pozostałe zdolności motoryczne człowieka, niećwiczona ulega osłabieniu. Stąd też niezwykle ważne jest systematyczne jej kształtowanie.

TREC TEAM

 

 

Jak się odżywiać i jakie stosować suplementy?

Głównym aspektem związanym ze zwiększeniem wytrzymałości jest stosowanie diety bogatej w węglowodany. Takie podejście zapewni odpowiednią kompensację glikogenu w mięśniach, co pozwoli na stworzenie niezbędnej rezerwy energetycznej. Z racji tego, że większość wysiłków wytrzymałościowych bazuje na tlenowym metabolizmie glukozy, warto jest zastosować odżywki węglowodanowe zarówno w trakcie, jak i po trenigu. W czasie ćwiczeń te o niskim stężeniu, tj. ISOFASTER, a po ich zakończeniu roztwory hipertoniczne – VITARGO ELECTRO-ENERGY lub MAX CARB. Dzięki płynnym węglowodanom utrzymamy poziom cukru we krwi na odpowiednim poziomie, umożliwiając sobie tym samym kontynuowanie wysiłku i sprawną regenerację. Typowa dieta dla sportowców wytrzymałościowych zakłada stosowanie 4–7 g węglowodanów na kilogram masy ciała, około 1–1,5 g białek i 1 g tłuszczów (głównie wielonienasyconych). Optymalny stack suplementacyjny w okresie pracy nad wytrzymałością wygląda następująco:


NA 45 MIN PRZED TRENINGIEM

2 kapsułki BETA-ALANINE 700
4 kapsułki CM3
50 g VITARGO ELECTRO-ENERGY
10 g BCAA G-FORCE

 

BEZPOŚREDNIO PO TRENINGU

2 kapsułki BETA-ALANINE 700
4 kapsułki CM3
70 g VITARGO ELECTRO-ENERGY
10 g BCAA G-FORCE

Data: 22 maja 2013 4701 Odsłon Pozostaw komentarz Przejdź do komentarzy

Pozostaw komentarz
Brak komentarzy

 

Firma / O Trec Nutrition

Dążenie do osiągnięcia zdrowego, wysportowanego i sprawnego ciała stało się w ostatnich latach światowym trendem. Doskonała sylwetka i wysoka forma fizyczna nie jest tylko związana z intensywnym treningiem, ale również z racjonalnie przygotowaną dietą. Podstawowe znaczenie głównych makroskładników odżywczych znane jest już dość dobrze. Jednak nowo odkrywane funkcje białek, tłuszczów i węglowodanów w procesach budowania masy mięśniowej, wytwarzania energii i regeneracji potreningowej wciąż zaskakują wielu naukowców i dietetyków. Zapotrzebowanie sportowców wyczynowych, oraz trenujących rekreacyjnie na składniki pokarmowe jest znacznie większe i nie zawsze może być zaspokojone przez tradycyjną dietę.

 

Doświadczenia pokazują, że precyzyjna, odpowiednio dobrana suplementacja jest doskonałym wsparciem dla prawidłowo prowadzonego programu treningowego. Osiągnięcie wymarzonego celu staje się szybsze i łatwiejsze, gdy wspomagane jest najwyższej jakości preparatami, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo stosowania. Firma TREC NUTRITION, przy współpracy z najlepszymi laboratoriami, technologami żywienia, lekarzami sportowymi oraz wybitnymi sportowcami, stworzyła ofertę produktów na najwyższym światowym poziomie. W ofercie znajdują się produkty wspomagające przyrost masy i siły mięśniowej, energetyzujące, redukujące tkankę tłuszczową, regenerujące aparat ruchowy oraz wzmacniające siły witalne organizmu. Sięgając po produkty naszej firmy mają Państwo pewność, że dostarczacie swojemu organizmowi tylko najlepszych składników odżywczych, w odpowiednich dla niego proporcjach.

 

Od początku istnienia TREC NUTRITION przykładał szczególną wagę do najwyższej jakości oferowanych produktów oraz pełnej ich zgodności z obowiązującym prawem żywnościowym. W chwili obecnej w firmie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm ISO 9001 i ISO 22000 w zakresie „Produkcja, konfekcjonowanie i sprzedaż środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety”. Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP) w naszym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, poziom bezpieczeństwa oferowanych wyrobów nie ustępuje nawet najsurowszym wymaganiom stawianym produkcji farmaceutycznej. Sprawność funkcjonowania firmy oraz nasza determinacja w tworzeniu i nieustannym doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności została potwierdzona certyfikatem przyznanym przez szwajcarską firmę SGS uznawaną za najlepszą na świecie w dziedzinie certyfikacji zakładów. Więcej informacji o wszystkich produktach znajdziecie Państwo na stronie www.trecnutrition.com oraz telefonicznie u naszych ekspertów pod nr tel. 071 795 81 70 lub pocztą elektroniczną: ekspert@trec.com.pl.

Regulamin programu lojalnościowego - "Premiujemy zakupy i aktywnych klientów"

 1. Ogólne informacje o programie lojalnościowym.
  Każdy zarejestrowany klient sklepu trec.pl za dokonane zakupy i aktywność otrzymuje punkty w programie lojalnościowym, które może wymieniać na produkty z naszej oferty podczas realizacji zamówień.

 2. Zasady naliczania punktów:
  • każde 1 zł wydane w naszym sklepie to zdobycie 1 punktu. 20 zdobytych punktów to 1 zł do realizacji w sklepie (punkty są naliczane od całkowitej wartości produktów w zamówieniu, bez kosztów wysyłki),
  • zarejestrowanie się na sklepie nowego klienta to 200 pkt. - 10 zł do wykorzystania na zakupy,
  • zapisanie się do newslettera 100 pkt. - 5 zł do wykorzystania na zakupy,
  • dodanie opinii o produkcie w serwisie www.trec.pl jak i serwisie Opineo.pl 100 pkt. - 5 zł do wykorzystania na zakupy (użytkownik może otrzymać punkty za maksymalnie 2 recenzje w ciągu dnia, po ich zaakceptowaniu przez administratora. Użytkownik może otrzymać tylko punkty za produkt który wcześniej zakupił na stronie sklepu).
 3. Weryfikacja punktów.
  Punkty za zamówienie przyznawane są po zamknięciu zamówienia przez administratora systemu lub po zaakceptowaniu przez niego recenzji. Maksymalny czas oczekiwania na zaakceptowanie recenzji to 2 dni. Punkty za zapisanie się do newslettera przyznawane są od razu po zapisaniu.

  Punkty oczekujące zostają zaliczone, gdy:
  • wiadomo, że dana transakcja została sfinalizowana, czyli zamówienie zostało opłacone, a zamówiony towar został wysłany do Klienta,
  • transakcja została sfinalizowana (zamówienie opłacone i zamknięte w systemie) w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia.
  Punkty oczekujące zostają anulowane, gdy:
  • nie doszło do transakcji (np. brak wpłaty),
  • kiedy administrator nie zaakceptował opinii o produkcie.
 4. Uwagi dodatkowe:
  • dla jednego Klienta może być prowadzone tylko jedno konto z punktami. Nie ma możliwości przekazania punktów innej osobie,
  • minimalna ilość punktów jaką Klient musi zdobyć na swoim koncie żeby móc je wykorzystać to 300 pkt.,
  • maksymalna ilość punktów to 4000 pkt. Po przekroczeniu salda punkty za kolejne zamówienia nie będa naliczane,
  • po wykorzystaniu części punktów saldo zostanie zmniejszone, punkty za kolejne zamówienia będą naliczane aż do ponownego uzyskania salda maksymalnego,
  • jeśli przy zamówieniu któryś z produktów został opłacony za pomocą punktów wtedy za całość zamówienia punkty nie są przyznawane,
  • jeśli w zamówieniu znajdują się produkty objęte będące już w promocji (np. obniżona cena specjalna) lub zamówienie objęte jest inną regułą promocyjną, punkty za takie zamówienie, również nie są przyznawane,
  • użycie jakiegokolwiek kodu rabatowego, także zwalnia zamówienie z naliczania za nie punktów,
  • program nie obowiązuje w przypadku zamówień realizowanych do dnia 18 października 2013,
  • sklep trec.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w programie lojalnościowym.

[X]

Strona wykorzystuje pliki cookie, które przechowywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w Swojej przeglądarce.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.