$module: mpblog
$controller: index
$action: post
18 czerwca 2018

Kalkulator BMI – jak obliczyć BMI

Zasady obliczania BMI

BMI (body mass index) to wskaźnik wyrażający zależność pomiędzy masą ciała i wzrostem. Chcąc obliczyć własny BMI posługujemy się prostym równaniem:

BMI = masa (kg) : wzrost (m)2

Następnie uzyskany wynik BMI porównujemy z odpowiednią tabelą BMI lub sprawdzamy w jakim przedziale się mieści:

BMI poniżej 19: niedobór masy ciała

BMI 19 – 25:  prawidłowa masa ciała

BMI 26 – 30: nadwaga

BMI powyżej 30: otyłość (gdzie powyżej 40 odnotowywana jest otyłość bardzo znaczna).

Niestety określenie prawidłowej masy ciała tylko na podstawie tylko dwóch zmiennych (masa i wzrost), które uwzględnia wskaźnik BMI, niesie z sobą wiele ograniczeń, o których powinniśmy pamiętać posługując się kalkulatorem BMI.

Ograniczenia wskaźnika BMI, czyli dlaczego korzystając z BMI warto wspierać się dodatkowymi wskaźnikami

Kalkulator BMI ma wiele ograniczeń. Po pierwsze jest to wskaźnik statyczny, który nie uwzględnia wahań fizjologicznych w proporcji masy mięśniowej, tłuszczowej i kostnej na przestrzeni życia osobniczego i między różnymi ludźmi. Wyniki wskaźnika BMI będą więc zakłamane w przypadku dzieci, osób wysportowanych, o atletycznym typie budowy ciała (wysoka zawartość tkanki mięśniowej). Ogromną wadą BMI jest brak rozgraniczenia wyników ze względu na płeć, z powodu której chociażby kobiety charakteryzują się wyjściowo o około 7% wyższą zawartością tkanki tłuszczowej.

Ze względu na te ograniczenia kalkulatora BMI uważny jest on za wskaźnik orientacyjny, który może być używany wyłącznie we wstępnej ocenie należnej masy ciała. Zawsze należy wykorzystywać inne, bardziej miarodajne, wskaźniki jak np. WHR, podstawowe badania antropometryczne (pomiary obwodów, grubości fałdów tkanki podskórnej…).

Wyniki wskaźnika BMI a pomiar obwodu brzucha i wskaźnik WHR

Wskaźnik BMI nie uwzględnia danych na temat składu ciała oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej, które są obecnie bazowymi w zakresie określenia należnej masy ciała. Generalnie, bazując na danych WHO, uznaje się, że obwód brzucha na poziomie talii większy niż 88 cm u kobiet i 102 cm u mężczyzn, wskazują na otyłość brzuszną, która jest najgorszym rodzajem otyłości. Chcąc dokładniej określić rozmieszczenie tkanki tłuszczowej możemy wykorzystać wskaźnik WHR, który określa proporcje obwodu brzucha (W) do obwodu bioder (H) na poziomie kolców biodrowych górnych.

WHR= W (cm): H (cm)

Wartość WHR u mężczyzn nie powinna być większa niż 0,9, zaś u kobiet niż 0,8. Gdy uzyskiwane są wyższe wartości świadczą one o nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha.

Połączenie wyników wskaźnika BMI z WHR daje na pewno pełniejszy obraz sylwetki danej osoby i ogranicza ilość pomyłek, do jakich może dochodzić, gdy będziemy bazować tylko na skali BMI.